Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Thuận tiện, nhanh chóng, tin cậy

Hướng dẫn

Để thuận tiện cho việc đăng ký tuyển sinh, chúng tôi mời bạn đăng ký vào mẫu đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Đây là căn cứ để chúng tôi có thể giới thiệu cho bạn những thông tin sát thực, cập nhật nhất về kỳ tuyển sinh 2016 của Khoa Quản trị - Kinh doanh Đại học Thành Tây.

Xin điền đầy đủ thông tin tại các mục có dấu (*)

Chỉ cần đăng ký 01 lần duy nhất, thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày kể từ khi bạn gửi bản đăng ký thông tin sơ bộ này.

Mẫu đăng ký

Họ và Tên: *

Năm sinh: *

Email: *

Link Facebook:

Điện thoại: *

Địa chỉ:

Trường đang học:

Ngành đăng ký học: