Đào tạo ĐH chính quy

dh-thanh-tay

Khoa Quản trị Kinh doanh – Đại học Thành Tây đã thực hiện mô hình đào tạo gắn kết cùng doanh nghiệp. Đây là mô hình đào tạo tiên tiến hiện đại nhất hiện nay được áp dụng phổ biến tại...

Đọc thêm...